31st Sub Junior National Kabaddi Championship 2021 Day 4 Result

Day 4: Girls Result

31st Sub-Junior national kabaddi championship 2021
31st Sub-Junior national kabaddi championship 2021

31st Sub Junior National Kabaddi Championship 2021 Day 4:

Match 38

 • Madhya Pradesh (12) Tamil Nadu (31)
 • Result – Tamil Nadu won by 19 points

Match 39

 • Sports Authority of India (31) Haryana (32)
 • Result – Haryana won by 01 points

Match 40

 • Uttar Pradesh (36) Bihar (20)
 • Result – Uttar Pradesh won by 16 points

Match 41

 • Uttarakhand (32) Delhi (46)
 • Result – Delhi won by 14 points

Match 42

 • Punjab (28) Tamil Nadu (31)
 • Result – Tamil Nadu won by 03 points

Match 43

 • Haryana (29) Uttar Pradesh (23)
 • Result – Haryana won by 06 points

Match 44

 • Delhi (29) Tamil Nadu (31)
 • Result – Tamil Nadu won by 02 points

 

Match 45

 • Haryana (29) Tamil Nadu  (24)
 • Result – Haryana won by 05 points

1 thought on “31st Sub Junior National Kabaddi Championship 2021 Day 4 Result”

Leave a Comment