47th junior national kabaddi championship 2021 live score, Result, winner

47th junior national kabaddi championship live score

  • Boys result
Match NoMatchResultWinner
1SAI VS BIHARSAI -67 BIHAR -24SAI WON BY 63 POINTS
2KARNATAKA VS TELANGANAKARNATAKA-49 TELANGANA-33TELANGANA WON BY 16 POINTS
3CHANDIGARH VS DELHICHANDIGARH-45 DELHI-46DELHI WON BY 1 POINT
4VIDARBA VS J&KVIDARBA -50 J&K-4OVIDARBA WON BY 10 PONTS
5MAHARASHTRA VS MPMAHARASHTRA -49 MP-47MAHARASHTRA WON BY 2 POINTS
6GUJRAT VS MANIPURGUJRAT -44 MANIPUR -27GUJRAT WON BY 17 POINTS
7HARYANA VS ODISHAHARYANA-67
ODISHA-36
HARYANA WON BY 31 POINTS
8KERALA VS PONDICHERRYKERALA-28
PONDICHERRY-50
PONDICHERRY WON BY 22 POINTS
9RAJASTHAN VS BIHARRAJASTHAN-54
BIHAR-31
RAJASTHAN WON BY 24 POINTS
10PUNJAB VS MANIPURPUNJAB-47
MANIPUR-37
PUNJAB WON BY 10 POINTS
11HIMACHAL PRADESH VS PONDICHERRYHP-53
PONDICHERRY-25
HP WON BY 28 POINTS
12JHARKHAND VS WBJHARKHAND-62
WB-44
JHARKHAND WON BY 18 POINTS
13TAMILNADU VS MPTN-54 MP-35TN WON BY 19 POINTS
14UP VS TELANGANAUP-54
TELANGANA-23
UP WON BY 31 POINTS
15DELHI VS TRIPURADELHI-38 TRIPURA-12DELHI WON BY 26 POINTS
16J&K VS SIKKIMJ&K-41 SIKKIM-38J&K WON BY 3 POINTS
17KERALA VS APKERALA-40 VS AP-45AP WON BY 5 POINTS
18UTTARAKHAND VS GUJRATUTTARAKHAND-12 GUJARAT-50GUJARAT WON BY 38 POINTS
  • Girls result
Match NoMatchResultWinner
1HARYANA VS J&KHARYANA -74 J&K -12J&K WON BY 62 POINTS
2SAI VS TELANGANASAI -70 TELANGANA-23SAI WON BY 47 POINTS
3CHANDIGARH VS PONDICHERRYCHANDIGARH-53 PONDICHERRY-18CHANDIGARH WON BY 35 POINTS
4UP VS UTTARAKHANDUP-50 UTTARAKHAND-31UP WON BY 19 POINTS
5HP VS SIKKIMHP-49 SIKKIM-24HP WON BY 25 POINTS
6DELHI VS ODISHADELHI-42 ODISHA-19DELHI WON BY 23 POINTS
7GOA VS MANIPURGOA-37 MANIPUR-24GOA WON BY 13 POINTS
8MH VS KERALAMH-62 KERALA- 25MH WON BY 37 POINTS
9J&K VS CHATTISGARHJ&K-11 CHHATTISGARH-48CHATTISGARH WON BY 37 POINTS
10WB VS GUJRATWB-39 GUJARAT-32WB WON BY 7 POINTS
11PUNJAB VS VIDARBHAPUNJAB-39 VISHARBHA-23PUNJAB WON BY 16 POINTS
12KARNATAKA VS JHARKHANDKARNATAKA-39
JHARKHAND-45
JHARKHAND WON BY 6 POINTS
13RAJASTHAN VS MPRAJASTHAN-54
MP-28
RAJASTHAN WON BY 26 POINST
14BIHAR VS TELANGANABIHAR-38 TELANGANA-42TELANGANA WON BY 4 POINTS
15TAMILNADU VS PONDICHERRYTAMILNADU-37
PONDICHERRY-12
TAMILNADU WON BY 25 POINTS
16HP VS MPHP-42
MP-23
HP WON BY 19 POINTS
17MH VS VIDARBHAMH-62 VIDARBHA-12MH WON BY 40 POINTS
18DELHI VS GUJARATDELHI-34
GUJARAT-26
DELHI WON BY 8 POINTS
19UP VS APUP-32
AP-39
AP WON BY 7 POINTS
20CHANDIGARH VS TAMILNADUCHANDIGARH-49
TAMILNADU-27
CHANDIGARH WON BY 22 POINTS
21AP VS UTTARAKHANDAP-29
UTTARAKHAND-26
AP WON BY 3 POINTS
22WB VS ODISHAWB-46
ODISHA-21
WB WON BY 25 POINTS
23KARNATAKA VS MANIPURKARNATAKA-52
MANIPUR-46
KARNATAKA WON B Y 6 POINTS
24PUNJAB VS KERALAPUNJAB-54 KERALA-14PUNJAB WON BY 40 POINTS

Leave a Comment