48th Junior national Kabaddi Championship 2022 date, officials

48th Junior national Kabaddi Championship 2022 date, officials

Date – 17-November 2022 to 20-November 2022

Location – Pantdeep ground, Uttarakhand

The technical official list for the 48th Junior National 2022

 1. Amarjit Singh – Punjab
 2. Dharamvir Punia – Haryana
 3. Jashobanti Behra – Odisha
 4. Patel Krishnakant – Gujarat
 5. Rajesh Kumar – Bihar
 6. Kapoor Singh – Haryana
 7. Sanju Kumari – Telengana
 8. Suresh Kumar Singh – UP
 9. Susama Adak – WB
 10. Chandrika Shailesh Joshi – Maharashtra
 11. Kishan Dobhal – Uttrakhand
 12. Kalpana Pathak – MP

ITO

 1. Damodar Verma – Rajasthan
 2. John Thomas – Kerala
 3. Sanjiv Kumar – HP
 4. Shubhangi Dinesh Patil – Maharashtra
 5. M Sudha Rajaram Yesare – Maharashtra
 6. Prasanna Kumar Jairam Patil – Maharashtra
 7. Gulbahar Khan – MP
 8. Shyam Nandan Singh – Bihar

STANDBY

 1. Manoj Negi – Uttarakhand
 2. Dinesh Singh kaintura – Uttrakhand
 3. M Kannan – Tamilnadu
 4. Soniya Kumari – MP

48th Junior national Kabaddi Championship 2022 Schedule

the schedule is not declared yet. we will post it after the official announcement.

you can visit official website of AKFI