4th Khelo India Youth Games 2022 Day 3 Results

Boys Result Match no 07 TamilNadu vs Chandigarh TamilNadu – 58 Chandigarh – 25 Result – TamilNadu won by 33 Points Match No 08 Maharashtra vs Punjab Maharashtra – 41 Punjab – 23 Result – Maharashtra won by 18 Points Match no 09 Punjab vs Andhra Pradesh Punjab – 53 Andhra Pradesh – 39 Result … Read more