all teams squad for 69th senior national 2022

69th Senior National kabaddi Championship 2022 all teams

69th Senior National Kabaddi Championship 2022 all teams Maharashtra state Team for Senior national 2022 Shankar Gadai Aditya Shinde Rahul Khatik Akshay Ugade Siddhesh Pingale Devendra Kadam Arkam Shaikh Aslam Inamdar Akshay Bhoir Akash Shinde Shekhar Tatkare Sunil Dubile Kiran Magar Mayur Kadam Dnyaneshwar bagwe …

Read more