patna pirates retained players 2022

patna pirates retained players 2022

patna pirates retained players 2022 Neeraj Kumar Rohit Narwal Monu Mohammadreza Shadlu Chiyaneh Sajin Chandrashekhar Manish Dhull patna released players 2022 Prashant Kumar Rai Selvamani K Monu Goyat Sachin Guman SIngh Mohit Rajveer Chavan Rohit Sandeep Shubham Shinde Sunil Sourav Manuj Manish Sunder Sahil Mann …

Read more