referees list for 68th senior national kabaddi championship 2021

AKFI announced a list of referees for the upcoming Senior national kabaddi championship 2021. 68th senior national kabaddi championship is scheduled on 13 to 16 April at Ayodhya Uttar Pradesh

Referees list for senior national 2021

 1. Aarti Ajay Bari
 2. Akshay Kumar Sidar
 3. Arun Kumar Rajput
 4. E Dhanalakshmi
 5. Munagal Srinivas Kumar
 6. Poppy Dalal
 7. Sasmita Das
 8. Shubhangi Dinesh patil
 9. S jaypal
 10. Pradeep Kumar Sahoo
 11. Vidyanand Jha
 12. Jagdish Kumar
 13. Damodar Verma
 14. Pawan Kumar
 15. Rachna Yadav
 16. Arvind Sharma
 17. Jagvir Singh
 18. Prajot Pradeep Morajkar
 19. Pabitri Talukdar
 20. Raval Ronak Kumar

Stand By

 1. Dr Rakesh Kumar
 2. Vijay Pal
 3. Yashoda rani

 

Leave a Comment