pro kabaddi umpire name list 2022

pro kabaddi umpire name list 2022

 

pro kabaddi league refress

pro kabaddi umpire name list 2022

 • Ajit Kumar
 • Ram Dia Kaushik
 • Rambir Singh
 • Suman
 • Vijay Narayan
 • Popi Dalal

pro kabaddi umpire name list, 

 • Kripa Shankar Sharma
 • Mohammad Azam Khan
 • Attar Singh
 • Vankunavth srinu
 • Manaswini Sahoo
 • Sasmita Das

pro kabaddi referee list

 • C. kumaresan
 • sivanesh Kumaran
 • Tejnarayan PD. Madhav
 • Rana Ranjit Singh
 • Arun Kumar
 • Prajot Morajkar

pro kabaddi 8 points table, pkl 8 points table

pro kabaddi 2022 referee list

 • Kavita Khanolkar
 • Ronak Patel
 • Ronak Raval
 • Murli Kumar
 • Balkaran Singh
 • Krishan Lal
 • S.Sowmiya
 • MK Sandhiya

pro kabaddi lady umpire

1 thought on “pro kabaddi umpire name list 2022”

Leave a Comment