Puneri Paltan kabaddi team for Pro Kabaddi 8

Puneri Paltan kabaddi team for Pro Kabaddi 8

 • Raider
 1. Pankaj Mohite – 25 Lakh(Retained)
 2. Pawan Kumar Kadian
 3. Mohit Goyat
 4. Rahul Chaudhari – 40 Lakh
 5. Nitin Tomar – 61 Lakh
 6. Vishwas S – 10 Lakh
 • Defender
 1. Sanket Sawant
 2. Balasaheb Shahaji Jadhav
 3. Hadi Tajik
 4. Vishal Bhardwaj – 60 lakh
 5. Baldev Singh – 60 Lakh
 6. Sombir – 34.5 Lakh
 7. Karamvir – 10 Lakh
 8. Abinesh Nadarajan – 6 Lakh
 9. Sourav Kumar – 6 Lakh
 • All Rounder
 1. E Subash – 10 Lakh
 2. Victor Onyango Obiero – 10 Lakh
 3. Govind Gurjar
 • Coach
 • Anup Kumar – Founder Future Fighter Kabaddi Academy

 

 • Key Players
 1. Raiding
 • Rahul Chaudhari
 • Nitin Tomar
 • Pankaj Mohite
 • Pawan Kumar Kadian

 

 

 • Defender
 • Vishal Bhardwaj
 • Baldev Singh
 • Sombir
 • Balasaheb Shahaji Jadhav
 • Sanket Sawant

Top 5 Buys from Puneri Paltan

 • Nitin Tomar – 61 Lakh
 • Vishal Bhardwaj – 60 lakh
 • Baldev Singh – 60 Lakh
 • Rahul Chaudhari – 40 Lakh
 • Sombir – 34.5 Lakh

Retained players 

 • Sanket Sawant
 • Pankaj Mohite
 • Balasaheb Shahaji Jadhav
 • Hadi Tajik
 • Pawan Kumar Kadian

2 thoughts on “Puneri Paltan kabaddi team for Pro Kabaddi 8”

Leave a Comment