u mumba retained players 2022

u mumba retained players 2022

 1. Rinku Sharma
 2. Shivam Thakur
 3. Rahul Rawal
 4. Prince

U Mumba released players list 

 1. Abhishek Singh
 2. V Ajith Kumar
 3. Fazel Atrachali
 4. Ajinkya Kapre
 5. Navneet
 6. Prathap S
 7. Jashandeep Singh
 8. Fazel Atrachali
 9. Sunil Sidhgavli
 10. Ajeet
 11. Harender Kumar
 12. Baljinder Singh
 13. Rahul Setpal
 14. Ashish Sangwan
 15. M Moghsodlou

 

u mumba coach season 9 | u mumba new coach 2022- anil chaprana kabaddi -> pkl all teams coaches

bengaluru bulls retained players 2022 

 

pro kabaddi 2022 starting date

Leave a Comment