Maharashtra team for training camp of Senior National Kabaddi championship 2021

 • Mumbai Upnagar
 1. Rishank Devadiga
 2. Akash Kadam
 • Nandurbar
 1. Dadasaheb Awhad
 • Mumbai City
 1. Omkar Jadhav
 2. Sushant Sail
 3. Pankaj Mohite
 4. Sanket Sawant
 • Nanded
 1. Siddharth Desai
 2. Sunil Dubile
 3. Vikas Kale
 • Thane
 1. Nilesh Salunke
 2. Umesh Mhatre
 3. Girish Ernak
 • Kolhapur
 1. Ruturaj Koravi
 • Ratnagiri
 1. Shubham Shinde
 2. Ajinkya Pawar
 3. Ajinkya Pawar
 • Palghar
 1. Aniruddha Meher
 • Nashik
 1. Akash Shinde
 • Pune

Sudhakar Kadam

 • Sangli

Krushna Madane

 • Dhule

Jitendra Shinde

2 thoughts on “Maharashtra team for training camp of Senior National Kabaddi championship 2021”

Leave a Comment